Dit formulier kunt u gebruiken om digitaal te verklaren dat uw toestemming geeft voor het aanvragen van een reisdocument voor uw minderjarige(n) kind(eren). Fijn dat u dit digitaal doet. Hierdoor hoeven niet alle gezaghebbenden meer naar het gemeentehuis te komen. De ouder/verzorger die meekomt bij de aanvraag, hoeft niet digitaal toestemming te geven. Het toestemmingsformulier kan ook ter plekke worden ingevuld. Hierbij is een origineel en geldig identiteitsbewijs nodig.

 

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het behandelen van uw aanvraag. We bewaren ze niet langer dan noodzakelijk.

 

Bij het invullen van dit formulier heeft u uw DigiD nodig.

Heeft u geen DigiD? U kunt uw DigiD-inlogcode aanvragen op www.digid.nl. U kunt hier ook terecht voor vragen en antwoorden.

Starten